top of page

Cilji

XR4Ped spodbuja digitalizacijo v visokošolskem izobraževanju na splošno in spodbujanje zlasti poglobljenega učenja, ki temelji na razširjeni resničnosti (XR).

 

Glavni cilji, rezultati in vplivi so naslednji:

 

 • Izvedba 20 kvalitativnih vodenih intervjujev z najbolj izstopajočimi EU projekti z najboljšimi praksami, ki se v zadnjih letih ukvarjajo s poglobljenim učenjem, da bi tako zbrali njihove izkušnje, pridobljena spoznanja in pedagoške pristope, ki spodbujajo učenje s pomočjo razširjene resničnosti.
   

 • Izvedba kvantitativnega spletnega vprašalnika z najmanj 200 evropskimi pedagogi/izobraževalci na vseh ravneh izobraževanja, da bi tako pridobili kar naj bolj jasno sliko o njihovem poznavanju, izkušnjah, zahtevah in potrebah v povezavi z digitalnim in poglobljenim učenjem, kakor tudi njihovih izkušnjah in spoznanjih, pridobljenih med zaprtjem javnega življenja zaradi Covid-19.
   

 • Objava zelene knjige s podrobno analizo rezultatov dveh raziskav, vključno z jasnimi izpeljavami za postavitev in vsebine usposabljanja XR4Ped ter priporočili EU odločevalcem o tem, kako spodbujati digitalno in poglobljeno učenje na kratki in dolgi rok. Tako izkušnje, potrebe in zahteve glavnih ciljnih skupin neposredno vplivajo na usmeritve tega usposabljanja, kot tudi na prihodnje strategije in politike, povezane z digitalnim učenjem.
   

 • Razvoj študijskega predmeta XR4Ped za predavatelje/učitelje/študente pedagogike, ki vsebuje 8 modulov poglobljenega učenja in 2 modula o ustvarjanju in izvajanju spletnih seminarjev (skupno 4 točke ECTS). Zaradi pomembnosti teme in transverzalne strukture predmeta ga je mogoče enostavno prenesti na druga visokošolska področja in ga ponuditi tudi izobraževalcem v šolah, poklicnem izobraževanju, splošnem izobraževanju odraslih ali drugim ravnem izobraževanja. Predmet ima hibridno strukturo z velikim številom spletnih enot za samostojno učenje. Po potrebi lahko usposabljanje ponudimo tudi v celoti na spletu. To zagotavlja, da bi predmet lahko ponudili študentom na daljavo po vsej Evropi.

 • Ureditev predavalnice XR4Ped, okolja za poglobljeno učenje, skozi katerega se lahko izvaja celoten predmet.

 • V okviru projekta se bo preko 140 predavateljev/učiteljev/študentov izšolalo v pilotnem usposabljanju študijskega predmeta XR4Ped; kateremu bi po naši oceni sledilo 500 udeležencev usposabljanja na leto, ter dodatnih 2.000 izobraževalcev na vseh ravneh, ki bi se usposabljali s pomočjo uporabe odprtokodnih enot za samostojno učenje.

  S seznanjanjem več 1000 izobraževalcev z digitalnim in poglobljenim učenjem v naslednjih nekaj letih neposredno prispevamo k razvoju Evrope v smeri družbe digitalnega znanja.

Rezultati projekta

Kmalu
SLO_logo_logosbeneficaireserasmusleft_sl_0.jpg

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

bottom of page