top of page

O projektu

Pedagogi vedo malo ali nič o koristnih digitalnih učnih možnostih, saj v času študija zanje nikoli niso slišali. Evropske izobraževalne ustanove združujejo moči v projektu Erasmus+ XR4Ped, s ciljem, da bi tako stanje čim hitreje spremenili in dali odgovore na vprašanja ter pomagali spodbujati digitalizacijo v visokem šolstvu na splošno ter promovirali razširjeno resničnost (XR) osnovano na virtualni resničnosti (VR), obogateni resničnosti (AR) ter kombinaciji in nadaljnjih razširitvah obeh na razširjeno resničnost, zlasti poglobljeno učenje.

Krepitev digitalnega visokošolskega izobraževanja z uvajanjem oblik poglobljenega učenja
v pedagogiko.

Kdo
smo?

Organizacija prijaviteljica: Univerza na Primorskem, Slovenia

Partnerske organizacije:

  • FHM GMBH, University of Applied Science, Germany

  • E.N.T.E.R. GMBH, Austria

  • University College Dublin, Ireland

  • Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

  • Rakka, Finland

Seznanite se in nam pomagajte promovirati naš projekt tako, da delite naš informativni letak

SLO_logo_logosbeneficaireserasmusleft_sl_0.jpg

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

bottom of page